Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej - raport 160

Raport bieżący nr 160/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie w dniu

02 listopada 2011 roku do spółki WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na 28.10.2011r. są: konsorcjum firm WAMAG S.A. w Wałbrzychu - Lider i Poland Investments 7 Sp. z o.o. - członek konsorcjum, występujące razem jako Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach - Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem powyższej umowy jest: "Zakup i montaż wirówki odwadniającej WOW 1.3A dla ZPMW w KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Boże Dary".

Wartość umowy: 329.000,00 zł netto.

Termin realizacji umowy: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Kary umowne wg. kryteriów RMF: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %

wartości przedmiotu umowy netto, gdy Zamawiajacy odstąpi od umowy z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy netto gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności zawinionych przez Zamawiającego.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. W przypadku nie wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, nie dłuższym niż 14 dni.

Inne istotne warunki umowy :

Jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, w tym wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy, pod groźbą kar umownych w wysokości 25% od wartości netto zamówienia, za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązków, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu półrocznego PSr 2011 - 1.343.572 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 257.362 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 159/2011 z dnia 27.10.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »