Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej - raport 162

Raport bieżący nr 162/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 02 listopada 2011 r. do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 18.10.2011r. są: KOPEX - PBSz S.A. - Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Rydułtowy -Anna" Ruch I - Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest :" Modernizacja krzeseł szybowych na poziomach 400m i 600m, szybu "Leon II"

w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" Ruch I".

Wartość umowy: 1.380.000,00 zł +VAT.

Termin realizacji umowy: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kary umowne w umowie : 1.Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym w umowie na dzień jej wykonania.

2. W razie nieprzystąpienia do realizacji umowy lub odstąpienia od umowy z winy jednej ze Stron, strona ponosząca odpowiedzialność za nieprzystąpienie do realizacji umowy lub odstąpienie od umowy zobowiązana będzie zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

Kryterium uznania w/w umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu półrocznego PSr 2011 - 1.343.572 tys. zł), wobec

spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 177.922 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 157/2011 z dnia 21.10.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »