Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej

Raport bieżący nr 186/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że powziął informację o otrzymaniu w dniu 13.12.2011 r. przez Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach, datowanej na dzień 28.11.2011r.

Stronami przedmiotowej umowy są : ZEG S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest: "Remont systemów i urządzeń automatyzacji przenośników produkcji ZEG S.A. dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2012 r."

Wartość umowy wynosi 634 885,00 zł netto +VAT.

Termin realizacji: do 31.12.2012 r.

Kary umowne (wg. kryteriów RMF): Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanego zamówienia.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto zamówienia wykonawczego, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 177.317 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 185/2011 z dnia 12.12.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w 

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »