Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej - raport 4

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 11.01.2012 r. do spółki KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A. z siedzibą w Tychach (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A. to nowa firma spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zarejestrowana przez Sąd w dniu 02.01.2012 r. w następstwie połączenia spółek zależnych: ZEG S.A. i Elgór+Hansen Sp. z .o.o.

Reklama

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 30.12.2011r. są: KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest : "Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających do Oddziałów KW S.A. w 2012 r."

Wartość umowy: 448.280,00 zł +VAT.

Termin realizacji umowy: do 31.12.2012 r.

Kary umowne (według kryteriów RMF):

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%; w przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji, gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia,

c) w wysokości 0,2% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający złoży reklamację, po upływie terminu określonego w umowie na jej rozpatrzenie,

d) w wysokości 0,5% wartości netto towaru za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad, w wyniku uznania reklamacji, po upływie terminu określonego w umowie.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 184.739 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 1/2012 z dnia 03.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »