Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie do spółki "ZZM - Maszyny Górnicze " Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy datowanej na dzień 24.01.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy są:

Konsorcjum firm: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i BUMECH S.A. (Członek Konsorcjum), występujących razem jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : "Dzierżawa kombajnu chodnikowego typu AM-50-Bumech/Z1 dla potrzeb KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła".

Wartość umowy wynosi: 1.854.200,00 zł netto +VAT.

Czas trwania umowy: 730 dni.

Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF):

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

Ponadto:

Wykonawca zobowiązuje się, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy zwiazane z umową, w tym wierzytelności, nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiajacego. Każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku zobowiazuje Wykonawcę do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 25% wartości umowy brutto, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wykonawca zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku zobowiazuje Wykonawcę do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 25% wartości umowy brutto, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 243.626 tys. PLN (wraz z umową aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 13/2012 z

dnia 17.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest

umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym

również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19

lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Parzych - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »