PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 24.01.2012 r. do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 15.12.2011r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu RYBNIK 850 produkcji Ryfama S.A. wraz z urządzeniem do przekładki (urządzenie przesuwające z suwakowym mechanizmem blokującym) produkcji Ryfama S.A. dla KW S.A. Oddział KWK "Chwałowice".

Wartość ww. umowy wynosi 6.825.203,25 zł netto + VAT.

Termin realizacji: 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wartości umowy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po umownym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,1% wartości umowy za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym na usunięcie wad.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 259.204 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 15/2012 z dnia 23.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia 12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Parzych - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »