Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy datowanej na dzień 13.02.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy są:

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. - jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : "Umowa dzierżawy kombajnu ścianowego typu KSW-880EU dla dla KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła".

Wartość umowy wynosi: 1.125.900,00 zł netto +VAT.

Czas trwania umowy: od 13.02.2012 r. do 30.06.2012 r.

Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF):

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę zwłoki, liczoną od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy w wysokości pełnej dobowej stawki dzierżawy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku postoju w pracy (awarii) przedmiotu dzierżawy, powstałych w przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obniży czynsz dzierżawy o 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdą godzinę postoju, kara naliczana będzie po upływie 12 godzin od zgłoszenia awarii.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, gdy przewidziane kary umowne nie pokrywają strat, Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 248.575 tys. PLN (wraz z umową aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 23/2012 z

dnia 27.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest

umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym

również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19

lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »