Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 27.03.2012 r. do spółki TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach, datowanej na dzień 09.03.2012 r.

Stronami przedmiotowej umowy są:

TAGOR S.A. - jako Wykonawca i Kompania Węglowa S.A. jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : "Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2012 roku".

Wartość umowy wynosi: 3.195.640,00 zł netto + VAT.

Czas trwania umowy: do dnia 31.12.2012 roku. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości umowy, obowiązuje ona dalej dla zamówień wystawionych przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego nie później niż do dnia 31.03.2013 r.

Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF):

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania przepis lit. b) w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,

b) w wysokości 0,1 % umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%; w przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji, gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia; za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W tym przypadku, jeśli Zamawiający dokona zakupu za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy ceną po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.

3. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

283.816 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie

bieżącym RB Nr 47/2012 z dnia 19.03.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia

12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Parzych - Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »