Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej.

Raport bieżący nr 52/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie do spółki "ZZM - Maszyny Górnicze " Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy datowanej na dzień 27.03.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy są:

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. - jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest : "Dzierżawa kombajnu ścianowego typu KSW-1140EZ dla KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła".

Wartość umowy wynosi: 5.754.980,00 zł netto +VAT.

Czas trwania umowy: 518 dni.

Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF):

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy gdy Wykonawca odstapi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnych poniesionych szkód przekraczałaby wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Ponadto:

Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy zwiazane z umową, w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiajacego.

W razie naruszenia tego obowiązku, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości zamówienia wskazanego w umowie, za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wykonawca zobowiązał się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W razie naruszenia tego obowiązku, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości zamówienia, za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 255.662 tys. PLN (wraz z umową aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 48/2012 z

dnia 20.03.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest

umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym

również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19

lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »