Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej.

Raport bieżący nr 67/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 24.04.2012 r. do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na 18.04.2012 r. są: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu - jako Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Przedmiotem powyższej umowy jest : "Remont kombajnu ścianowego KSW-460NE."

Wartość umowy: 3.690.000,00 zł netto + VAT.

Termin realizacji : 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kary umowne przewidziane w umowie:

1. Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiajacego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania remontu.

2. Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiajacego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii w przedmiocie umowy.

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w umowie.

4. Zapłata ww. kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.

5. Całkowita wysokość kar umownych nie może przekroczyć ceny brutto określonej w umowie

6. Niezależnie od kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 256.867 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 61/2012 z dnia 16.04.2012 r. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2011 z dnia 31.05.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »