Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Electric Systems S.A. z Kompanią Węglową S.A. - raport 149

Raport bieżący nr 149/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez Kopex Electric Systems S.A. z siedzibą w Tychach (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 10.12.2012 r. są: Kopex Electric Systems S.A. z siedzibą w Tychach - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : Świadczenie usług serwisowych własnych wyłączników i rozruszników produkcji Elgór+Hansen dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 r.

Wartość umowy wynosi 761.864,00 zł netto + VAT.

Czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r

Kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania określonej w wezwaniu serwisowym usługi przez wykonawcę, z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 10% wartości netto usługi.

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji wezwania serwisowego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto usługi.

Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić pokrycia strat i poniesionych kosztów na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 - 1.350.333 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

261.322 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie

bieżącym RB Nr 147/2012 z dnia 20.12.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia

12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Meder - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »