Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Electric Systems S.A. z Kompanią Węglową S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez Kopex Electric Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 11.02.2013 r. są: Kopex Electric Systems S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : Remont systemów i urządzeń metanometrii dla oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013÷2014.

Wartość umowy wynosi : 1.653.507,98 zł netto + VAT.

Czas trwania umowy : do 31.12.2014 r.

Kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanego zamówienia, gdy jedna ze stron odstąpi od realizacji zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia niezrealizowanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto zamówienia wykonawczego, gdy jedna ze stron odstąpi od wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 - 1.384.877 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

152.074 tys. PLN (wraz z aktualną). Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2012 z dnia 25.05.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Andrzej Meder - Członek Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »