Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa krajowa. - raport 60

Raport bieżący nr 60/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, o wpływie w dniu dzisiejszym do KOPEX S.A. podpisanej umowy zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Umowa ta została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Reklama

Stronami przedmiotowej umowy noszącej datę 16.05.2011r. są : KOPEX S.A. - Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., JSW S.A. KWK "Pniówek" - Zamawiający.

Przedmiotem powyższej umowy jest "Dostawa fabrycznie nowego zmechanizowanego kompleksu ścianowego wraz z osprzętem dla JSW S.A. KWK "Pniówek" obejmująca dostawę:

a) 163 sztuki sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 4 sztuki sekcji skrajnych obudowy zmechanizowanej,

b) kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego,

c) kompleksu podścianowego,

d) niezbędnego wyposażenia w urządzenia i osprzęt elektryczny,

oraz

e) najem fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz z osprzętem.

Łączna wartość umowy: 53.972.400,00 zł brutto tj. 43.880.000,00 zł netto.

Termin realizacji umowy:

do pkt a) dostawa 163 sztuk sekcji liniowych oraz 4 sztuk sekcji skrajnych: rozpoczęcie dostaw do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, zakończenie dostaw: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy;

do pkt b) przenośnik zgrzebłowy: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy;

do pkt c) kompleks podścianowy - do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;

do pkt d) urządzenia i osprzęt elektryczny - do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy;

do pkt. e) okres najmu kombajnu: 720 dni od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru kompletnego kombajnu na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kary umowne: w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w umowie. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 160.003 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 37/2011 z dnia 04.04.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest przedmiotowa umowa, o której Emitent informuje w niniejszym raporcie bieżącym zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »