Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej.

Raport bieżący nr 82/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 28 września 2010 r. do spółki Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta), podpisanej umowy z dnia 24.09.2010 r. zawartej z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami tej umowy są: Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. - Wykonawca oraz KHW S.A., KWK Mysłowice-Wesoła - Zamawiający.

Przedmiotem powyższej umowy jest dostawa oraz leasing finansowy 165 sekcji nowej górniczej obudowy zmechanizowanej do eksploatacji pokładów węglowych systemem ścianowym z zawałem stropu oraz nowego zestawu zmechanizowanej obudowy skrzyżowań dla KWK Mysłowice Wesoła.

Wartość powyższej umowy wynosi: 43.594.606,16 PLN netto

Termin realizacji: dostawa - 3 miesiące od daty zawarcia umowy, okres leasingu - 48 miesięcy.

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% umowy za każdy dzień zwłoki w przyjęciu przedmiotu umowy,

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowań niezależnie od zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2010 roku - 1.334.388tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 154.439 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 78/2010 z dnia 14.09.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 176/2009 z dnia 13.11.2009 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | Kopex SA | Raport bieżący | zwłoki | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »