Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa krajowa spółki pośrednio zależnej. - raport 103

Raport bieżący nr 103/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 28.07.2011 przez Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w Tychach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) umowy z Katowickim Holdingiem S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy z dnia 18.07.2011r. są : ZEG S.A. - Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. - Zamawiajacy.

Reklama

Przedmiotem umowy jest " Dostawa elementów systemu sterowniczego typu USPP przez ZEG S.A. dla KHW S.A." Wartość umowy wynosi 770.000,00 PLN netto.

Termin realizacji określony w umowie: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Kary umowne wg. kryteriów RMF: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto , gdy Zamawiajacy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym za brak wymaganych umową aktualnych certyfikatów ,świadectw jakości i dokumentu gwarancyjnego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto , w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego ,jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody.

Inne istotne warunki umowy :

"Jakiekolwiek prawa wykonawcy związane z umową, w tym wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to pisemnej zgody zamawiającego. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi tylko i wyłącznie przez zamawiającego bezpośrednio na rzecz wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do wykonawcy, pod groźbą kar umownych wysokości:

a) w wysokości 20 tys. zł za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku

b) jeżeli łączna kwota praw wykonawcy z umowy, przeniesionych na rzecz osób trzecich przekroczy 300.000,00 zł - 25 tys. zł kary za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku,

c) jeżeli łączna kwota praw wykonawcy z umowy, przeniesionych na rzecz osób trzecich przekroczy 600.000,00 zł - 35 tys. zł kary za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku,

d) jeżeli łączna kwota praw wykonawcy z umowy przeniesionych na rzecz osób trzecich przekroczy 1.000.000,00 zł - 100 tys. zł kary za każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku".

Kryterium uznania w/w umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys.

zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 148.493 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 101/2011 z dnia 28.07.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2010 z dnia 28.09.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »