Reklama

ECHO (ECH): Znacząca umowa kredytowa zawarta z Nordea Bank Polska S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 29 września 2010 roku Emitent otrzymał zawartą w trybie korespondencyjnym pomiędzy spółką zależną Emitenta, "Echo - Oxygen" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółka zależna, Kredytobiorca) a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (Bank, Kredytodawca), umowę kredytową z dnia 27 września 2010 roku (Umowa).

Na mocy postanowień Umowy Kredytodawca udziela kredytu do wysokości 17 mln EUR (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 67.289.400 PLN). Kredyt uruchamiany będzie w dwóch transzach:

Reklama

- transzy budowlanej do maksymalnej kwoty 14,6 mln EUR (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 57.789.720 PLN),

- transzy inwestycyjnej do maksymalnej kwoty 17 mln EUR (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 67.289.400 PLN).

Kredyt oprocentowany będzie w oparciu roczną stopę procentową EURIBOR powiększoną o marżę. Ostateczny termin spłaty kredytu to 27 marca 2017 roku.

Środki pozyskane na podstawie Umowy przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy budynku biurowo-usługowego Oxygen w Szczecinie (Inwestycja), o powierzchni najmu ok. 14.119 mkw. wraz z 181 miejscami parkingowymi (Budynek biurowy), posadowionego na działce położonej przy ul. Malczewskiego w Szczecinie (Nieruchomość). Spółka zależna jest właścicielem powyższego budynku, natomiast w odniesieniu do działki użytkownikiem wieczystym.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu są przede wszystkim:

- hipoteka kaucyjna na Nieruchomości Kredytobiorcy;

- zastawy rejestrowe na udziałach w kapitale zakładowym Spółki zależnej, będących własnością Emitenta i spółki zależnej Emitenta, "Projekt Echo - 17" Sp. z o.o.;

- poręczenie Echo Investment (Poręczyciel) na rzecz Banku, udzielone do kwoty 14,6 mln EUR (co na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 57.789.720 PLN), które obowiązywać będzie do czasu zakończenia Inwestycji i wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynku biurowego, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. Spółka z tytułu udzielonego poręczenia otrzyma od Kredytobiorcy - spółki bezpośrednio zależnej - wynagrodzenie, które określone zostanie w oparciu o stawkę procentową liczoną od kwoty udzielonego poręczenia;

- cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umów najmu i polis ubezpieczeniowych;

- zastaw na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;

- zastaw na zbiorze rzeczy i praw Kredytobiorcy;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy.

Jednocześnie strony Umowy, zawrą umowę zabezpieczającą, na podstawie której dokonywane będą transakcje typu swap, cap, lub inne podobne instrumenty, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych, dla całości lub części transz pozostałych do spłaty.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Gromniak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »