Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa pomiędzy jednostkami zależnymi - KOPEX MACHINERY S.A. i ZZM - MG Sp. z o.o. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o znaczącej umowie zawartej pomiędzy jednostkami zależnymi Emitenta. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 28.02.2013 r. są: KOPEX MACHINERY S.A z siedzibą w Zabrzu - jako Sprzedający oraz Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (ZZM-MG) - jako Kupujący.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : Sprzedaż zespołów składających się na kombajn ścianowy typu KSW-880EU przystosowany do pracy w bezcięgnowym systemie posuwu wraz z usługą montażu kombajnu w wyznaczonym wyrobisku w KHW S.A. KWK Wieczorek oraz świadczeniem usług serwisowych w miejscu jego eksplotacji.

Wartość umowy wynosi : 5.337.500,00 zł netto + VAT.

Termin dostawy: 30 dni od zawarcia umowy.

Kary umowne:

1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary:

a) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający,

b) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.

2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący,

b) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne do wartości brutto umowy – lub innej uzgodnionej pomiędzy stronami wartości.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 - 1.384.877 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….).

W okresie ostatnich 12 miesięcy ww. jednostki zależne Emitenta zawarły pomiędzy sobą umowy o łącznej wartości 203.629 tys. PLN (wraz z aktualną). Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował raporcie bieżącym RB Nr 27/2013 z dnia

20.03.2013 r.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-11 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-04-11 Andrzej Meder Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »