Reklama

SOHODEV (SHD): Znacząca umowa warunkowa spółki zależnej Scan Development sp. z o.o. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 r. uzyskał informację o zawarciu znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Emitenta - Scan Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, Scan Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł z BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Finansujący") warunkową Umowę Leasingu Nieruchomości (dalej "Umowa"), na mocy której Finansujący zobowiązał się z zastrzeżeniem warunków opisanych w Umowie, do nabycia od Scan Development prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, przy ulicy Adama Bochenka 12 (KW KR1P/00397900/3) wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami ("Przedmiot Leasingu") a następnie do oddania tej nieruchomości spółce Scan Development do używania i pobierania pożytków ("Leasing") na okres 12 lat. Zgodnie z Umową Finansujący nabędzie Przedmiot Leasingu za łączną cenę równą 106.800.000 zł (słownie: sto sześć milionów osiemset tysięcy złotych) powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Finansowanie uzyskane przez Scan Development z tytułu Leasingu będzie równe ww. cenie sprzedaży pomniejszonej o opłatę wstępną w łącznej wysokości 36.312.000 netto oraz koszty pozyskania finansowania. Finansowanie pozyskane z Leasingu ma posłużyć miedzy innymi na pełną spłatę obligacji serii A o wartości nominalnej 47.000.000 PLN, wyemitowanych przez Scan Development, notowanych obecnie na rynku Catalyst. Ponadto Scan Development uzyska dodatkowe środki finansowe.

Reklama

Stosownie do Umowy, Finansujący zobowiązał się nabyć od Scan Development Przedmiot Leasingu pod warunkiem spełnienia do dnia 28 lutego 2012 r. szeregu warunków zawieszających typowych dla tego typu umów z czego najistotniejsze warunki dotyczą:

1) Przedłożenia uchwał organów Scan Development wyrażających zgodę na zbycie Przedmiotu Leasingu;

2) Wystawienia poręczenia wekslowego przez Scanmed S.A. za zobowiązania Scan Development wynikające z Leasingu;

3) Udzielenia poręczenia cywilnego przez Emitenta za wierzytelności leasingowe Finansującego wobec Scan Development;

4) Dokonania przez Scanmed S.A. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ na zabezpieczenie wierzytelności leasingowych;

5) Dokonanie cesji wierzytelności z umów najmu powierzchni Szpitala Sw. Rafała w Krakowie;

6) Ogłoszenia o zamiarze wykupu Obligacji, których spłata zabezpieczona jest hipoteką na Przedmiocie Leasingu;

7) Ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach sąsiednich według uznania Finansującego.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż wejście w życie Leasingu nastąpi o ile stosowne organy korporacyjne Emitenta oraz Scanmed Spólka Akcyjna, podejmą odpowiednie decyzje o wyrażeniu zgody.

W zamierzeniach Zarządu Scan Development zawarcie Umowy ma przynieść nowy efektywniejszy model finansowania długoterminowego działalności Spółki, poprzez zastąpienie obecnego zadłużenia z tytułu Obligacji serii A Scan Development finansowaniem z tytułu Leasingu.

Zawartą umowę należy uznać za umowę znaczącą ze względu na wysokość ceny sprzedaży Przedmiotu Leasingu, która przekracza 10% jego kapitałów własnych według stanu zgodnego z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rafał Bauer - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Black

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »