Reklama

PRIMETECH (PTH): Znaczące umowy krajowe spółki zależnej - raport 100

Raport bieżący nr 100/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku wpłynęły do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (jednostka zależna od Emitenta) cztery podpisane umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowych umów z dnia 20.07.2011,21.06.2011, 22.06.2011 oraz z dnia 06.07.2011r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. w Rybniku - Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach - Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem powyższych umów są: w pierwszej umowie -"Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych 2/850 Tagor, Ematech 275x700,PZP-Kobra,PRP-150 Halbach-Braun, Joy oraz urządzenia Matylda do KHW" ; w drugiej umowie -"Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Grot 67B, Grot 255/842, Grot 850, Śląsk - 620, Samson 720 , Skat 80 do KHW S.A."; w trzeciej umowie -"Dostawa części zamiennych do kruszarek" i w czwartej umowie-" Dostawa części zamiennych do przekładni górniczych".

Łączna wartość w/w umów wynosi : 3.104.631,61 zł netto +VAT, przy czym wartość pierwszej umowy to 684.030,55 zł, wartość drugiej umowy to 1.007.500,86 zł , wartość trzeciej umowy to 791.102,60 zł, a wartość czwartej umowy to 621.997,60 zł netto + VAT.

Termin realizacji określony w każdej z w/w umów: 31.12.2012r.

Kary umowne we wszystkich w/w umowach : Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto sumy kwot zrealizowanych zamówień wykonawczych udzielonych Wykonawcy przed dniem naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto sumy kwoty zrealizowanych zamówień wykonawczych udzielonych Wykonawcy przed dniem naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość ewentualnych poniesionych szkód przekraczałaby wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania w/w umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys. zł), wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 147.553 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 99/2011 z dnia 13.07.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2010 z dnia 28.09.2010 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »