Reklama

COMPREMUM (CPR): Znaczące umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" - raport 32

Raport bieżący nr 32/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. informuje, że w dniu 07 września br. otrzymał podpisaną dnia 07.09.2011 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę na kwotę 1.025.694,41 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte od 06 czerwca 2011 r. (raport bieżący nr 21/2011), z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 8.287.344,28 PLN netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, zawartej z w/w firmą, a mianowicie:

1) Umowa została zawarta w dniu 18.07.2011.

2) Stroną zamawiającą jest Emitent, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "MIR-BUD" Mirosław Klause

3) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 18 lokali apartamentowych (w "stanie developerskim" wraz z infrastrukturą zewnętrzną) w zabudowie szeregowej) w Luboniu

4) Termin realizacji umowy określono do dnia 30.12.2012 r.

5) Wynagrodzenie ustalono na kwotę 2.403.000,00 PLN netto.

6) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy i liczony jest od dnia zakończenia inwestycji, za wyjątkiem urządzeń na które obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krotsza niż 1 rok od daty dostawy.

7) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

b. za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie - 0,01 % wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich ,

c. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,01% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

8) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

b. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru - 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

9) Strony ponadto zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.
Agnieszka Lachor - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »