Reklama

PROTEKTOR (PRT): Znaczne pakiety akcji - Goodbody Stockbrokers

Zarząd Spółki powiadamia o powzięciu informacji od Goodbody Stockbrokers Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, że w wyniku transakcji zawartej w dniu 27 listopada 2000 roku nabył on na zlecenie klienta 158 536 akcji Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. stanowiących 9,48% kapitału akcyjnego spółki oraz 9,60% głosów na walnym zgromadzeniu. Łącznie z akcjami wcześniej posiadanymi, na rachunku Goodbody Stockbrokers znajduje się 260 725 akcji spółki stanowiących 15,59% kapitału akcyjnego oraz 15,79% głosów na walnym zgromadzeniu. Goodbody Stockbrokers poinformował, że klientem na którego zlecenie zostały nabyte powyższe akcje jest Plybury Holdings Limited.

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | park | dublin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama