Reklama

NEWAG (NWG): Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr 32/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki NEWAG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Zbigniewa Jakubasa ("Akcjonariusz”) oświadczenie złożone na podstawie art. 69 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa o Ofercie”).

Reklama

W przesłanym oświadczeniu akcjonariusz poinformował, że, działając w imieniu własnym oraz Zbigniewa Konieczka, Wiesława Piwowara i Bogdana Borka ("Akcjonariusze Mniejszościowi") – z którymi działa w porozumieniu (w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie) na podstawie pisemnego porozumienia z dnia 19 grudnia 2014 r. - niniejszym zawiadamia o:

1.zmniejszeniu pakietu akcji posiadanych bezpośrednio przez Akcjonariusza do 0% ze stanu posiadania 43,07% ogółu akcji Spółki oraz o zmianie dotychczas posiadanego (bezpośrednio) udziału w ogólnej liczbie głosów o 43,07% ogólnej liczby głosów - art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o Ofercie;

2.pośrednim nabyciu pakietu akcji powodującego przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Akcjonariusza jako podmiotu dominującego wobec Taurus Capital Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: "TCI”) – art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie;

3.zmniejszeniu pakietu akcji posiadanego bezpośrednio w Spółce łącznie przez Akcjonariusza a także Akcjonariuszy Mniejszościowych do 0% ogółu akcji ze stanu posiadania przekraczającego próg 50% ogółu akcji Spółki oraz poprzez zmianę dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o 53% ogólnej liczby głosów - art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i ust. 3 Ustawy o ofercie.

Akcjonariusz złożył oświadczenie o zmianie dotychczas posiadanej ogólnej liczby głosów w Spółce opisanej szczegółowo poniżej.

1.Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 2) oraz art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o ofercie, Akcjonariusz zawiadomił, że:

a)W dniu 1 czerwca 2015 r. w Warszawie Akcjonariusz zawarł z TCI umowę aportową, na podstawie której zbył na rzecz TCI 19.381.081 sztuk akcji w Spółce dających prawo do 19.381.081 głosów - co stanowi 43,07% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów - tytułem aportu na pokrycie 9.400.842 (dziewięciu milionów czterystu tysięcy ośmiuset czterdziestu dwóch) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TCI. Akcje będące przedmiotem ww. umowy aportowej (tj. 19.381.081 akcji NEWAG S.A.) zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych TCI w dniu 1 czerwca 2015 r.

b)W wyniku powyżej opisanej transakcji doszło do zmniejszenia pakietu akcji posiadanych bezpośrednio przez Akcjonariusza z 43,07% ogółu akcji Spółki do 0% oraz do zmiany dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 43,07%.

c)Przed zawarciem ww. umowy aportowej Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 19.381.081 akcji w Spółce dających prawo do 19.381.081 głosów - stanowiących 43,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.

2.Zgodnie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie Akcjonariusz zawiadomił, że:

a)W dniu 1 czerwca 2015 r. w Warszawie TCI – podmiot zależny od Akcjonariusza (jako jedynego wspólnika, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego TCI – większościowego wspólnika) – zawarł cztery odrębne umowy aportowe z Akcjonariuszem, Panem Zbigniewem Konieczkiem, Panem Wiesławem Piwowarem oraz Panem Bogdanem Borkiem, w wyniku których TCI nabyła łącznie 23.850.000 sztuk akcji w Spółce dających prawo do 23.850.000 głosów – co stanowi 53% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów. Przedmiotowe akcje Spółki zostały zbyte przez Akcjonariusza i Akcjonariuszy Mniejszościowych na rzecz TCI tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie 11.568.502 (jedenastu milionów pięciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwóch) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TCI. Akcje będące przedmiotem ww. umów aportowych (tj. 23.850.000 akcji NEWAG S.A.) zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych TCI w dniu 1 czerwca 2015 r.

b)W wyniku powyżej opisanej transakcji doszło do zwiększenia pakietu akcji posiadanych przez TCI z 0% do 53% ogółu akcji Spółki oraz do zmiany dotychczas posiadanego przez TCI udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 53% ogólnej liczby głosów.

c)Przed zawarciem ww. umowy aportowej TCI nie posiadała żadnych akcji Spółki.

3.Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i ust. 3 Ustawy o ofercie Akcjonariusz, w imieniu własnym oraz Akcjonariuszy Mniejszościowych zawiadomił, że:

a)W dniu 1 czerwca 2015 r. w Warszawie Akcjonariusz oraz Akcjonariusze Mniejszościowi zawarli cztery odrębne umowy aportowe z TCI w wyniku, których Akcjonariusz wraz z Akcjonariuszami Mniejszościowymi zbyli na rzecz TCI łącznie 23.850.000 sztuk akcji w Spółce dających prawo do 23.850.000 głosów – co stanowi 53% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów - tytułem aportu na pokrycie łącznie 11.568.502 (jedenastu milionów pięciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwóch) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TCI. Akcje będące przedmiotem ww. umów aportowych (tj. 23.850.000 akcji NEWAG S.A.) zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych TCI w dniu 1 czerwca 2015 r.

b)W wyniku powyżej opisanej transakcji doszło do zmniejszenia pakietu akcji posiadanych łącznie przez Akcjonariusza i Akcjonariuszy Mniejszościowych z 53% ogółu akcji Spółki do 0% oraz do zmiany dotychczas posiadanego bezpośrednio przez Akcjonariusza i Akcjonariuszy Mniejszościowych udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 53% ogólnej liczby głosów.

c)Przed dokonaniem powyżej opisanych transakcji, Akcjonariusz wspólnie z Akcjonariuszami Mniejszościowymi posiadali łącznie 23.850.000 sztuk akcji w Spółce dających prawo do 23.850.000 głosów – stanowiących 53% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.

4.Akcjonariusz zawiadomił, iż wskutek transakcji opisanych szczegółowo w pkt. 1-3 powyżej, Akcjonariusz – za pośrednictwem podmiotu od niego zależnego tj. TCI – obecnie pośrednio posiada 23.850.000 sztuk akcji Spółki dających prawo do 23.850.000 głosów, co stanowi 53% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.

5.Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz nie planuje dalszego zwiększania – bezpośrednio lub pośrednio - udziału w ogólnej liczbie głosów w NEWAG S.A. (w szczególności w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia).

6.Akcjonariusz zawiadomił, iż nie zawierał umów z osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3) lit. c) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-01Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2015-06-01Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Newag S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »