QUMAK (QMK): Znaczny pakiet akcji - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez strony porozumienia - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2017r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami-tekst jednolity) dalej: "Ustawa”, przesłane przez Wojciecha Wolnego, zam. 44-105 Gliwice, ul. Mazowiecka 27, w imieniu własnym oraz w imieniu:

Reklama

1) IT Works S.A. z siedzibą w Krakowie (31-864) przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego nr 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043721;

2) EUVIC Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej nr 182 wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000289147;

3) EUVIC Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Przewozowej nr 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000512058;

4) Wojciecha Kosińskiego, zam. 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 28a/13;

5) Zbigniewa Ciukaja, zam. 32-091 Michałowice, ul. Widokowa 12;

6) Iwony Kudry, zam. 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 6c,

zwani dalej jako "Zawiadamiający”, powiadamiające że w wyniku dokonania transakcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, wyżej wskazane podmioty, które zwarły ustne porozumienie, spełniające kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do Spółki, łączny bezpośredni udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy przedmiotowe zawiadomienie

W dniu 12 czerwca 2017 roku, w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, wskazane wyżej strony porozumienia nabyły 230.877 akcji, co spowodowało przekroczenie progu 5 proc.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dniem 12 czerwca 2017 roku wskazane poniżej podmioty posiadały następującą liczbę akcji:

a) Wojciech Wolny posiadał bezpośrednio- 47944 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,462 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,462 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) IT Works S.A. posiadała bezpośrednio- 30700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,296 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,296 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c) EUVIC Services Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio- 31500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,304 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,304 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d) EUVIC Investments Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio- 33774 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,326 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,326 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e) Iwona Kudra posiadała bezpośrednio- 135000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,301 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,301 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f) Zbigniew Ciukaj posiadał bezpośrednio- 36712 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,354 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,354 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g) Wojciech Kosiński posiadał bezpośrednio- 33433 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,322 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,322 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po dokonaniu transakcji w dniu 12 czerwca 2017 roku wskazane poniżej podmioty posiadają następującą liczbę akcji:

a) Wojciech Wolny posiada bezpośrednio- 54000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,520 proc. Kapitału zakładowego Spółki oraz 0,520 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) IT Works S.A. posiada bezpośrednio- 110000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,060 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,060 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c) EUVIC Services Sp. z o.o. posiada bezpośrednio- 119000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,147 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,147 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d) EUVIC Investments Sp. z o.o. posiada bezpośrednio- 52000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,501 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,501 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e) Iwona Kudra posiada bezpośrednio- 140000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,349 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,349 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f) Zbigniew Ciukaj posiada bezpośrednio- 64950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,626 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,626 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g) Wojciech Kosiński posiada bezpośrednio- 40000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,386 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,386 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Według stanu na dzień 12 czerwca 2017 roku oraz na dzień przedmiotowego zawiadomienia nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pky1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Zawiadamiający, to jest:

a) Wojciech Wolny;

b) IT Works S.A.;

c) EUVIC Services Sp. z o.o.;

d) EUVIC Investments Sp. z o.o.;

e) Iwona Kudra;

f) Zbigniew Ciukaj;

g) Wojciech Kosiński;

posiadają łącznie 579.950 akcji Spółki, reprezentujących 5,5898 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,5898 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informują, ze w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczają bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie – Art. 70 pkt 1


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-14Wojciech Włodarczykp.o. Prezesa ZarząduWojciech Włodarczyk
2017-06-14Monika PonaradProkurentMonika Ponarad

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »