Reklama

WSIP (WSP): Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów przez PAHOA INVESTMENTS Sp. z o.o., o co najmniej 1 % do poziomu 79,01% ogólnej liczby głosów, rozumianej jako sumę głosów przypadających na wszystkie akcje spółki.

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. ("WSIP"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od prawnego pełnomocnika spółki PAHOA INVESTMENTS Sp. z o.o.("Pahoa") zawiadomienia, złożonego w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4, zgodnie z definicją art. 4 ust 17 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o nabyciu przez Pahoa akcji WSIP, w wyniku której nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów, rozumianej jako sumę głosów przypadających na wszystkie akcje WSIP, przez Pahoa., o co najmniej 1 % do poziomu 79,01% ogólnej liczby głosów.

1.Firma spółki publicznej :

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. AL Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054663 (zwana dalej WSiP).

2.Firma akcjonariusza :

Pahoa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. AL Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332148 (zwana dalej Pahoa).

3. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w WSiP :

Nabycie 263.279 akcji WSiP w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym oraz poza nim. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w dniu 18 marca 2010 r.

4. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym WSiP oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów :

Przed dniem 12 marca 2010 r. Pahoa posiadała 19.300.514 akcji WSiP, w tym 19.279.756 akcji zwykłych na okaziciela oraz 20.758 akcji zwykłych imiennych, stanowiących w sumie 77,95% kapitału zakładowego WSiP, upoważniających do 19.300.514, czyli 77,95% głosów na walnym zgromadzeniu WSiP.

5. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym WSiP oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień 18 marca 2010 r. Pahoa posiada 19.563.793 akcji WSiP, w tym 19.524.153 akcji zwykłych na okaziciela oraz 39.640 akcji zwykłych imiennych, stanowiących w sumie 79,01% kapitału zakładowego WSiP, upoważniających do 19.563.793, czyli 79,01% głosów na walnym zgromadzeniu WSiP.

6. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów WSiP w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.

Intencją Pahoa jest osiągnięcie co najmniej 90% lub więcej całkowitej liczby głosów i akcji na walnym zgromadzeniu WSiP w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych WSiP, a następnie wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji akcji WSiP oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zaprzestanie notowań akcji WSiP.

7.Podmioty zależne od spółki Pahoa będącej akcjonariuszem dokonującym zawiadomienia, posiadające akcje WSiP.

WSiP, który stał się podmiotem zależnym Pahoa, posiada 2.478.873 akcji własnych nabytych w celu umorzenia, stanowiących 10,01 % kapitału zakładowego WSiP (Akcje Własne). WSiP nie może wykonywać prawa głosu z Akcji Własnych.

8. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Karol Żbikowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »