Reklama

MEDIACAP (MCP): Zwiększenie udziału Członka Rady Nadzorczej- Filipa Friedmanna z 3,68% do 10,26%

Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 30 września 2013 r. od Frinanti Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 30 września 2013 r. podpisane zostały następujące umowy:

Reklama

- umowa zbycia przez Frinanti Limited, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 1 872 057 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, za cenę 2 396 232,96 PLN (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 96/100), czyli po cenie 1,28 PLN (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję. Podpisanie umowy zbycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 września 2013 roku;

- umowa przenosząca własność udziałów zawarta pomiędzy Filipem Friedmann a Posella Limited w dniu 30 września 2013 r.;

- umowa nabycia przez Frinanti Limited 782 475 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, za cenę 1 001 568,00 PLN (słownie: jeden milion jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), czyli po cenie 1,28 PLN (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 września 2013 roku.

Transakcje spowodowały pośrednie zbycie oraz pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 409 735 akcji, stanowiących 3,68 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 409 735 głosów, co stanowiło 3,68 % ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania wskazanych wyżej transakcji Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 1 142 125 akcji, stanowiących 10,26 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 1 142 125 głosów, co stanowi 10,26 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Frinanti Limited przed zmianą udziału: 1 872 057 akcji, co stanowi 16,81 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 872 057 głosów, co stanowi 16,81 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 782 475 akcji, co stanowi 7,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 782 475 głosów, co stanowi 7,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Frinanti Limited jest podmiotem blisko związanym z Filipem Friedmannem; (v) Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-02Jacek OlechowskiPrezes ZarząduJacek Olechowski
2013-10-02Edyta GurazdowskaCzłonek ZarząduEdyta Gurazdowska

Dowiedz się więcej na temat: członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »