ARMATURA (ARM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Armatury Kraków S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Armatury Kraków S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 20 września 2007 roku, na godz. 11:30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Armatury Kraków Spółka Akcyjna, Kraków ul. Zakopiańska 72.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu.

6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A1, B, C oraz upoważnień dla Zarządu Spółki

8. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt. 5 porządku obrad NWZA) oraz zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść projektowanych zmian Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 7:

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 77.000.000,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów złotych) i dzieli się na:

1) 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr A 000000001 do Nr A 027000000;

2) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000;

3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000;

4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000.

Proponowane brzmienie § 7:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.000.000,00 (siedemdziesiąt siedem milionów) złotych i dzieli się na:

1) 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji serii A1 oraz A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od Nr A 000000001 do Nr A 027000000, przy czym akcje serii A1 w liczbie 26 283 759 są akcjami zwykłymi na okaziciela, akcje serii A2 w liczbie 716 241 są akcjami imiennymi;

2) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr B 000000001 do Nr B 020000000;

3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr C 000000001 do Nr C 010000000;

4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od Nr D 000000001 do Nr D 020000000.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Armatury Kraków Spółka Akcyjna w dniu 20 września 2007 roku mają prawo brać udział

- Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych serii A, B, C, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków Spółka Akcyjna.

- Akcjonariusze będący posiadaczami akcji zdematerializowanych serii D, jeżeli złożyli w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków Spółka Akcyjna, tj. do dnia 13 września 2007 r. do godz. 16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia ich uprawnień jako posiadaczy akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu - w myśl art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa sporządzona zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki - Kraków ul. Zakopiańska 72, w Zespole Organizacji, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, od dnia 14 września 2007 roku.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w NWZA w dniu 20 września 2007 roku mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków Spółka Akcyjna.

Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatury Kraków Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).
Konrad Hernik - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | złoty | Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »