Reklama

FERRUM (FER): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 5 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 ust. 22.5 Statutu Spółki w związku z otrzymaniem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 kwietnia 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach o godz. 13.00 (Stołówka Zakładowa).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

7.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 5 kwietnia 2013 roku, posiadają prawo do:

1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 marca 2013 roku, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

2/ zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/ uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda / Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie; powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl.

Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 5 kwietnia 2013 roku, zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 20 marca 2013 roku.

Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje ponadto, że:

1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 5 kwietnia 2013 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki "FERRUM" S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 20 marca 2013 roku. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 8 marca 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 21 marca 2013 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, "FERRUM" S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 2, 3, 4 kwietnia 2013 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 5 kwietnia 2013 roku, mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda / Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A., które zostało zwołane na dzień 5 kwietnia 2013 roku, Spółka udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda / Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Jarosław Zuzelski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Ferrum SA | zgromadzenie | Emitent | 5 kwietnia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »