Reklama

MNI (MNI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 grudnia 2015r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.”) oraz § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 grudnia 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu;

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z projektem uchwały objętym punktem 7 porządku obrad Zgromadzenia, przewidując zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowy § 2 pkt. 1 Statutu w brzmieniu:

1. "Kapitał zakładowy wynosi 98.946.283,- (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych i dzieli się na 98.946.283 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest:

a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną,

b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji,

c) 3.566,004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G,

d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I,

e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii K,

f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J,

g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K,

h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L,

i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł,

j) 7.197.414 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście) akcji serii M.”

Proponowane brzmienie:

"§ 2 Emisja

1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest:

a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o.

w Szepietowie w spółkę akcyjną;

b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;

c) 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;

d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;

e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;

f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;

g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;

h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L;

i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł;

j) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M;

z tym, że akcje serii [ ] w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna).

W załączeniu :

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty uchwał.

3. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-03 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »