Reklama

BUMECH (BMC): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 4 sierpnia 2010 roku - raport 59

Raport bieżący nr 59/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości

4 708 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1):

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada

na 19 lipca 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 19 lipca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 9 lipca 2010 roku i nie później niż

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

tj. 20 lipca 2010 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji:

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny

na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: www.bumech.pl

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Plik;Opis
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Bumech SA | Raport bieżący | Chorzów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »