Reklama

RAINBOW (RBW): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 31 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”, sekcja "Kalendarium Walnych Zgromadzeń”) – na dzień 27 lutego 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul.Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

7.1.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki,

7.2.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 9 Statutu Spółki,

7.3.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 22 Statutu Spółki treści wprowadzenia do wyliczenia,

7.4.) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 lit. c) Statutu Spółki,

7.5.) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do § 22 Statutu Spółki nowych liter oznaczonych jako "lit. l)”, "lit. m)” i "lit. n)”,

7.6.) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do § 27 ust. 2 Statutu Spółki nowej litery oznaczonej jako "lit. u)”

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

(-) Ogłoszenie o NWZ – 31 stycznia 2020 roku

(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 11 lutego 2020 roku

(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 12 lutego 2020 roku

(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 6 lutego 2020 roku

(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 9 lutego 2020 roku

(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 24 lutego 2020 roku

(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 27 lutego 2020 roku

(-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 27 lutego 2020 roku

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) wraz z informacją o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki (stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych),

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w ramach materiałów objętych ogłoszeniem o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, a w tym:

(01) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki,

(02) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(03) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

(04) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji,

(05) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,

(06) Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

(07) Opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej kandydata na nowego członka Zarządu Spółki,

(08) Tekst jednolity zmienionego "Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,

(09) Uchwała Nr 4/01/2020 Rady Nadzorczej Spółki z 29.01.2020 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny projektów uchwał przedkładanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oceny spraw objętych tymi uchwałami,

(10) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy będących osobami fizycznymi

– znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”, w sekcji "Kalendarz Walnych Zgromadzeń”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »