Reklama

NETMEDIA (NEM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, pod numerem KRS 259747, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień 24 sierpnia 2011 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w Warszawie.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał o wydzieleniu z Netmedia S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rynku turystycznym i jej wniesieniu aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie w 100% zależna od Netmedia S.A.

6. Zamknięcie obrad.

Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ):

Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie pod adresem Spółki lub mailowo na adres: zarzad@netmedia.com.pl

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie pod adresem Spółki lub mailowo na adres zarzad@netmedia.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze zgłaszający powyższe żądania winni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi załączyć nadto aktualny odpis z KRS.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w NWZ mogą podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej zarzad@netmedia.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem NWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Nie dopuszcza się uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie NWZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 08.08.2011 r. W NWZ Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na 16 dni przed datą NWZ będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki i w okresie pomiędzy dniem ogłoszenia zwołania NWZ a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem NWZ w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, zgłaszając żądanie mailowo na adres: zarzad@netmedia.com.pl

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Woronicza 15, 02-625 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Wszelkie informacje dotyczące NWZ oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem Spółki lub na stronie internetowej http://www.netmedia.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Załączniki:

Plik;Opis

nwz_netmedia_2011-08-24_projekty_uchwal.pdf;NWZ Netmedia 2011-08-24 projekty uchwał

nwz_netmedia_2011-08-24_formularz_pelnomocnictwa.pdf;NWZ Netmedia 2011-08-24 formularz pełnomocnictwa


Andrzej Wierzba - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »