HERKULES (HRS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 13

Raport bieżący nr 13/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2021 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: "NWZ” lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

9. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.

Dodatkowo wobec faktu, iż porządek obrad NWZ przewiduje powołanie Członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z przyjętą przez Spółkę do stosowania zasadą 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy zgłaszających kandydatów do Rady Nadzorczej o informowanie kandydatów o ww. wymogu oraz, w miarę możliwości, o przedstawianie ww. oświadczenia wraz ze zgodą na kandydowanie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-08-04Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-08-04Mateusz Rychlewski Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »