Reklama

BOS (BOS): Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żelazna 32 (wejście od ul. Siennej), 00-832 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 28:

"§ 28

Kapitał zakładowy Banku wynosi 228.732.450 (dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 22.873.245 (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”

Proponowane brzmienie § 28:

"§ 28

Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 451.232.450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) i nie więcej niż 665.413.670 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 45.123.245 (czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) i nie więcej niż 66.541.367 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-30Stanisław Kluza Wiceprezes – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2016-03-30Stanisław Kolasiński Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »