POLIMEXMS (PXM): Zwołanie NWZ Polimex-Mostostal Siedlce S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022460 działając na podstawie art. 398 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji oddziałów Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 9 porządku obrad:

Dotychczasowe brzmienie § 1:

"Firma Spółki brzmi: "Polimex â�� Mostostal Siedlce" Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy "Polimexâ��Mostostal Siedlce" S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego."

Proponowane brzmienie § 1:

"Firma Spółki brzmi: "Polimex-Mostostal" Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy "Polimex-Mostostal" S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego."

Dotychczasowe brzmienie § 9:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.248.491 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

1) 14.927 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych, serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

2) 15.233.564 (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela zwykłe, serii od A od F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

wszystkie dopuszczone do publicznego obrotu, akcje na okaziciela są dopuszczone do obrotu giełdowego.

Proponowane brzmienie § 9

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.248.491 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

1) 4.902 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwie) akcje imienne zwykłe, serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

2) 15.243.589 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych, serii od A od F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,

wszystkie dopuszczone do publicznego obrotu, akcje na okaziciela są dopuszczone do obrotu giełdowego.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 802.552 (słownie: osiemset dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) złote, poprzez emisję nie więcej niż 802.552 (słownie: osiemset dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku."

Zarząd Spółki informuje: do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe (wydane na dowód złożenia akcji w depozycie, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ) lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu - zostaną złożone w Spółce na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy dostarczyć do siedziby Spółki 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, pokój 105, w godz. od 9.00 do 15.00.

Data autoryzacji: 28.10.05 17:06

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Siedlce | złoty | Mostostal

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »