POLFKUTNO (PFK): Zwołanie NWZA - raport 6

Raport bieżący nr 6/5
Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. zarejestrowane 20 września 2001 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000046056, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 90-928 Łódź ul. Pomorska 37

Zarząd Spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 22 ust. 2 i 4 Statutu, w związku ze zgłoszeniem żądania akcjonariusza spółki zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Polfa" Kutno S.A, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że w dniu 24 lutego 2005 r. o godzinie 10.00 w Warszawie Al. Jerozolimskie 146 D, II piętro zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Polfa" Kutno S.A.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd "Polfa" Kutno S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona do wglądu na 3 dni powszednie a projekty uchwał będą udostępnione do wglądu w terminie tygodnia przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25 oraz w Biurze "Polfaâ�� Kutno S.A. przy Al. Jerozolimskich 146D w Warszawie. Zarząd "Polfaâ�� Kutno S.A. informuje ponadto, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku â�� Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo depozytowe winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 lutego 2005 r. roku do godziny 24.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone w oryginale do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnicy obowiązani są okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których uwidocznione są osoby udzielające im pełnomocnictw. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające te osoby jako uprawnione do reprezentowania podmiotów. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy i ich reprezentantów o posiadanie dokumentów tożsamości.

Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Kutno S.A.

Janusz R. Guy, Jacek Bagiński, Krzysztof Pawelczyk, Tomasz Kornacki.
Data autoryzacji: 01.02.05 19:29
Jacek Bagiński - Członek Zarządu
Michał Bartkowiak - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | farmaceutyki | kUtno | polfa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »