ABCDATA (ABC): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. - korekta - raport 22

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ABC Data S.A. niniejszym koryguje błędy edycyjne w materiałach związanych z ogłoszeniem zwołującym ZWZ Spółki na dzień 23 czerwca 2014 roku w następujący sposób:

* koryguje się porządek obrad poprzez dodanie punktu k-1 o treści "zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej".

Projekt uchwały dotyczącej tego punktu porządku obrad zawarty był w ogłoszeniu z dnia 26 maja 2014 roku w projektach uchwał oraz formularzu głosowania przez pełnomocnika. W dokumentacji przedstawionej akcjonariuszom w ogłoszeniu zwołującym ZWZ z dnia 26 maja 2014 roku był umieszczony tekst uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej wraz z tekstem regulaminu.

Reklama

* koryguje się treść projektu uchwały numer 29 ZWZ Spółki poprzez zamianę w Par. 1 ustęp 9 punkt 2 tekstu:

"2/ poziom zysku EBITDA wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. złotych – "Warunek Ekonomiczny”;"

na tekst:

"2/ poziom skonsolidowanego zysku EBITDA wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. złotych – "Warunek Ekonomiczny”;"

W związku z korektą treści projektu uchwały numer 29 odpowiedni zapis wprowadzono też do formularza instrukcji głosowania przez pełnomocnika.

W związku z wprowadzonymi korektami zmianie uległy załączniki:

* Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki;

* Projekty uchwał na WZA Spółki;

* Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika.

wyłącznie w zakresie opisanym powyżej.

Poniżej umieszczono skorygowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ:

W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ”) na dzień 23 czerwca 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2013;

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;

f. zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego;

g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

j. odwołania członków Rady Nadzorczej;

k. powołania członków Rady Nadzorczej;

k-1. zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;

l. udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia;

m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013;

n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki;

o. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego

raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod

adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-27 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-05-27 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: "ABC" | 'ABC'

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »