Reklama

SONEL (SON): Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 15 maja 2015r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2014 r.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Grupy SONEL w 2014 r.

9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014.

10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014.

11.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014.

12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2014 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2014r.

17.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2014 r.

18.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2014.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2014 r.

25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2014r.

26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2014 r.

27.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zająca.

28.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

29.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

30.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel S.A., działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje:

1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych

2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Jednocześnie Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., działajac zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust 1 pkt 3 dokumnetu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" w dniu 19.03.2015 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA, które odbędzie się 15.05.2015r.

Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakładce relacje inwestorskie/WZA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-15KRZYSZTOF WIECZORKOWSKIPREZES ZARZĄDU
2015-04-15JOLANTA DROZDOWSKAPROKURENT

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »