Reklama

SONEL (SON): Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 28 maja 2019r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2018r.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2018.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2018.

9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2018.

10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2018.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2018r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2018r.

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2018r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy

17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2018r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2018r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2018r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2018r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2018r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy.

27.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

28. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków RN SONEL SA

30. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Komitetu Audytu RN SONEL SA

31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd SONEL SA, działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), przekazuje:

1. Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd SONEL SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza SONEL S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", w dniu 12.04.2019 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 28.05.2019 r.

Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24Jan WalulikWiceprezes Zarządu
2019-04-24Anna PilskaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »