Reklama

SONEL (SON): Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 14 maja 2018 roku.

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 14 maja 2018r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2017 r.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2017.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.

9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2017.

10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.

11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2017 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2017r.

15.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2017 r.

16.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2017r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -

Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –

Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2017 r.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2017 r.

25.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Stanisława Zająca i Jana Siniarskiego.

26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

27. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd SONEL S.A. działając zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 359) przekazuje:

1. Ogłoszenia o WZA przygotowane zgodnie z art. 402 ksh

2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd Sonel S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., działając zgodnie z zasadą II Z.11 Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW/2016, w dniu 6 kwietnia 2018r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się 14 maja 2018 r.

Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniła wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej www. sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-18KRZYSZTOF WIECZORKOWSKIPREZES ZARZĄDU
2018-04-18JOLANTA DROZDOWSKAPROKURENT

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »