BALTICON (BLT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 3

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzywoustego 1, 81 - 035 Gdynia (dalej: "Spółka"), niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w Gdyni, przy ul. Krzywoustego 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

Reklama

5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.

8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Treść projektów uchwał dotyczy głównie sprawozdania finansowego za rok 2010, absolutoriów i składu rady nadzorczej.

Ponadto, Zarząd proponuje zmianę przedmiotu działalności do identycznego z przedmiotem działalności Balticon Sp. z o.o., tak aby uniknąć na przyszłość sytuacji, gdy działalność dochodowa może być prowadzona, ale nie ma odzwierciedlenia w PKD Emitenta (np. aktualnie: pozycja wynajem samochodów jest przydatna, by umożliwić ponadstandardowe wykorzystanie mocy produkcyjnych posiadanej przez Emitenta floty). W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd w załączniku przedstawia szczegółowy zakres zmian.

Zarząd Spółki zaprasza wszystkich zainteresowanych Akcjonariuszy do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie przypominając o obowiązkowej rejestracji uczestnictwa - dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca br.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

- opis zmian w statucie

- teksty uchwał na ZWZ

- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ

Podstawa prawna: art. 4021 kodeksu spółek handlowych

OPIS PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU

Zarząd Spółki Balticon S.A. informuje, iż planowana zmiana Statutu polegać będzie na zmianie § 2 ust. 1 w ten sposób, że po punkcie 32 dodaje się kolejne punkty o treści:

33) (PKD 49.42.Z) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

34) (PKD 24.33.Z) Produkcja wyrobów formowanych na zimno,

35) (PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

36) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

37) (PKD 25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

38) (PKD 25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

39) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,

40) (PKD 28.41.Z) Produkcja maszyn do obróbki metalu,

41) (PKD 28.49.Z) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,

42) (PKD 25.92.Z) Produkcja opakowań z metali,

43) (PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

44) (PKD 25.94.Z) Produkcja złączy i śrub,

45) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

47) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

48) (PKD 38.31.Z) Demontaż wyrobów zużytych,

49) (PKD 38.32.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

50) (PKD 43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

51) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę,

52) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

53) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

54) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

55) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

56) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

57) (PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

58) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

59) (PKD 43.31.Z) Tynkowanie,

60) (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej,

61) (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

62) (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie,

63) (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

64) (PKD 45.20.Z) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

65) (PKD 45.31.Z) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

66) (PKD 45.32.Z) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

67) (PKD 47.30.Z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

68) (PKD 46.74.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

69) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

70) (PKD 46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

71) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

72) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

73) (PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

74) (PKD 55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,

75) (PKD 56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

76) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

78) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,

79) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,

80) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

81) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

82) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

83) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

84) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

85) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

86) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

87) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

88) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,

89) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,

90) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

91) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

92) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

93) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

94) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,

95) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,

96) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej.
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »