Reklama

UNIMA (U2K): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2019 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,

b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.;

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r;

h) umorzenia akcji własnych

i) obniżenia kapitału zakładowego spółki

j) zmiany oznaczenia serii akcji

k) zmiany statutu spółki

10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów uchwał:

Uchwała nr 17

Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zakończenie procedury skupu akcji prowadzonego przez Zarząd Spółki na mocy uchwały nr 22 ZWZ z dnia 29 czerwca 2009r., zmienionej uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 14 czerwca 2012r i zakończonego w 2014 roku i brak możliwości odsprzedania przez Spółkę tych akcji wynikający ze zmiany przepisów.

Uchwała nr 18

Obniżenie kapitału zakładowego jest konsekwencją umorzenia akcji własnych na podstawie uchwały nr 17.

Uchwała nr 19

Wobec zdematerializowania akcji Spółki zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014, a w konsekwencji braku możliwości zindywidualizowania umorzonych uchwałą nr 17 akcji własnych Spółki zarówno co do serii jak i numeru, zmianie ulega oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki na okaziciela serii C, D, E i F zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLUNMST00014 i które oznaczone zostają jako akcje serii C.

Uchwała nr 20

Zmiana treści statutu Spółki wynika z podjęcia uchwał nr 18 i 19 w przedmiocie umorzenia akcji własnych i nowego oznaczenia serii akcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Krzysztof KnisznerPrezes Zarządu
2019-05-22Jolanta MatczukCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »