SKYLINE (SKL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 7

Raport bieżący nr 7/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 8 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020.

10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020.

13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.

14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2020.

15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2021-05-12Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »