Reklama

CNT (CNT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Energopol - Południe" S.A. na dzień 22 czerwca 2012 roku - raport 29

Raport bieżący nr 29/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie" lub "ZWZA") na dzień 22 czerwca 2012 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Energopol - Południe" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol - Południe" S.A. za rok obrotowy 2011.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej "Energopol - Południe" S.A. na nową wspólną kadencję wraz z ustaleniem ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) umorzenia akcji własnych Spółki,

b) obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,

c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 Poz. 259 z późn. zm.) oraz stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść proponowanych zmian:

dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda."

proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.159.604 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

- 7.319.901 (siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda."

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, treść projektów uchwał na ZWZA, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011 oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące ZWZA zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu:

1. Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 22 czerwca 2012 roku.

2. Załącznik nr 2 - Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku zawierające m.in. projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Energopol - Południe" S.A. za rok obrotowy 2011.

4. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Energopol - Południe" S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.

5. Załącznik nr 5 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu "Energopol - Południe" S.A. zwołanemu na dzień 22 czerwca 2012 roku, znajduje się od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZA tj. od 25 maja 2012 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.energopolpoludnie.eu

Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie i porządek_ZWZA_2012.pdf;Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 22 czerwca 2012 roku.

Projekty uchwał na ZWZA_2012.pdf;Załącznik nr 2 - Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku zawierające m.in. projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok.pdf;Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Energopol - Południe" S.A. za rok obrotowy 2011.

Sprawozd. RN z wyników oceny sprawozd. Spółki za 2011.pdf;Załącznik nr 4 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Energopol - Południe" S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.

Uchwały RN_dotyczące ZWZA Spółki.pdf;Załącznik nr 5 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZA Spółki w 2012 roku.


Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »