Reklama

ATAL (1AT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Zarząd ATAL S.A. (Spółka) z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24.04.2017 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 21.03.2017r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Jednocześnie stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 2) RMF GPW Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekt tekstu jednolitego i informuje, że zmianie ulegnie § 3 Statutu poprzez dodanie § 3a w następującym brzmieniu:

§ 3a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.500.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

a) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej, w tym m.in. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów oraz dokonania przydziału akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.

5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

W załącznikach do niniejszego Raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, tekstem jednolitym Statutu oraz pozostałe wymagane dokumenty.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »