Reklama

DELKO (DEL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21. czerwca 2017 roku - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 21. czerwca 2017 roku o godzinie 12:30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20. Października 43, 63-100 Śrem

Reklama

Porządek obrad:

1) otwarcie obrad,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,

8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,

10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2016;

12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016,

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków

w 2016 r.,

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,

15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,

16) wolne wnioski;

17) zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:

- Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;

- Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,

- Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,

- Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;

- Informację dotyczącą rejestracji obecności na WZA;

- Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;

- Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;

- Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

o WZA;

2) Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym w szczególności projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, pobierając je ze strony internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZ i Relacje inwestorskie/Raporty okresowe/2016 bądź odbierając je w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-25Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-05-25Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »