Reklama

MILLENNIUM (MIL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 21 maja 2015 r.

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2014 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 2).

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku (uchwała nr 3).

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 4).

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 (uchwały od nr 5 do nr 23).

11. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (uchwała nr 24).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 26).

14. Podjęcie uchwały w sprawie "Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” (uchwała nr 27).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 28).

16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 29).

17. Wybór członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 30).

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Julianna Boniuk-GorzelańczykCzłonek Zarządu BankuJulianna Boniuk-Gorzelańczyk

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »