Reklama

MILLENNIUM (MIL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 marca 2020 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 20 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2019: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku

Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 3).

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w roku 2019 obejmującego:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,

- raport z oceny funkcjonowania w Banku Millennium S.A. polityki wynagradzania,

- ocenę stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”,

- raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

- sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.,

- sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,

- ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego;

oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

(uchwała nr 4).

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 5).

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (uchwały od nr 6 do nr 24).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 25).

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-21Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando Bicho

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »