Reklama

IDMPL (IDM): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2012 r. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2012 r. na godzinę 11.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1) z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2011.

6. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik

nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Plik;Opis
Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu
Piotr Derlatka - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »