Reklama

IDMPL (IDM): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 09.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1

Reklama

z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę

w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

DM IDMSA informuje, iż w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 58.192.461,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 58.192.461,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 63.482.685,60 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 5.290.223,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy), dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) przypadającej na jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik

nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-03Grzegorz LeszczyńskiPrezes Zarządu
2014-06-03Rafał AbratańskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »