Reklama

HYPERION (HYP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2015r.

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 13 500 779,00 zł, opłaconego w całości ("Spółka” lub "Hyperion”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2015 r., godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowska 4 lok. 9a

.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna, co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz z wyników oceny badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w 2014 roku.

6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

1) Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,

2) Jednostkowego Sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Hyperion S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu :

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

2. Projekty uchwał.

3. Wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-01 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu
2015-06-01 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »